Ongevallen

Fidelity Life Ongevallenverzekering

Curacao kent een sociale voorziening die de arbeidsongeschiktheid probeert op te vangen, maar de voorziening draagt geen financiële risico's.

Een ongevallenverzekering wordt dan onmisbaar wanneer niet alle gevolgen van storende incidenten gedekt worden. De incidentkosten of gebrek aan inkomen die voortvloeien zijn vaak rampzalig.

 

Elk ongeval is anders. De omstandigheden waarin een ongeval gebeurt, hebben belangrijke gevolgen voor de manier waarop een slachtoffer vergoed wordt voor de lichamelijke schade die hij erdoor opgelopen heeft. Ook een bedrijfsongeval kan je werknemer invalide worden of zelfs overlijden. Als goed werkgever wil je de schade waar mogelijk compenseren. Lees hoe je de risico’s afdekt met een zakelijke ongevallen­verzekering.

DOWNLOAD BROCHURES

DownloadFile.pdf

Sectie Zakelijk Verzekering

Wat is een ongevallen­verzekering?

Met een zakelijke ongevallen­verzekering zorg je als werkgever voor een eenmalige uitkering aan werknemers die een arbeidsongeval krijgen.Een maandelijkse langdurige uitkering als een werknemer arbeidsongeschikt is, valt niet onder deze verzekering, maar onder de Groeps Ongeval-verzekering.

 

Ongevallen en moeilijke situaties. Dat wilt u het liefst voorkomen, toch? En als het gebeurt, wilt u dat uw medewerker niet met lege handen komt te staan. Onze Ongevallenverzekering biedt financiële dekking als een van uw medewerkers een ongeval krijgt. Daarnaast krijgt u vergoeding om ervoor te zorgen dat uw werknemer waar mogelijk weer aan de slag gaan.

Welke schade dekt een zakelijke ongevallen­verzekering?

Dekking Specificatie

Als een werknemer overlijdt door een ongeval, keren wij eenmalig een vast bedrag uit aan de nabestaanden. Ook een werknemer die blijvend invalide is na een bedrijfsongeval, krijgt eenmalig een bedrag uitgekeerd. Gebruikelijk is dat tweemaal het bruto jaarsalaris.

 

Blijvend/ Gedeeltelijk invalide

Indien de werknemer niet volledig invalide raakt dan bepaal de arts voor hoeveel procent de werknemer invalide is. Op basis daarvan ontvangt de werknemer een percentage van het verzekerde (polis) bedrag.

Als een werknemer zijn arm heeft verloren, krijgt hij bijvoorbeeld 50% van het verzekerdbedrag. Je hebt een bedrijf in de zakelijke dienstverlening, met twee werknemers. Je sluit een zakelijke ongevallen­verzekering af met een verzekerd bedrag van 100.000 guldens per persoon. Je betaalt dan een premie van circa een halvetientje per maand.

Ja, deze groep kan ook hun individuele inkomen bij ons verzekeren.

Ja, stagaires kunnen ook hun individuele inkomen bij ons verzekeren.

Ja, personeel op oproepbasis mag ook hun individuele inkomen bij ons verzekeren.

Ja, deze groep kan ook hun respectievelijke inkomen bij ons verzekeren.

Fidelity where Accidents become a minor Incident Ongevallen