Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens

Our website address is: https://www.verzekeringcuracao.com.

Persoonsgegevens niet aan Derden

De meeste mensen gebruiken apps en sociale media. Veel daarvan zijn gratis. Mensen betalen deze met hun persoonsgegevens. Denk aan whatsapp, Facebook, LinkedIn en Instagram. Organisaties kunnen dankzij de verzamelde informatie hun producten en diensten beter afstemmen op uw wensen. Maar u weet niet altijd waar organisaties uw gegevens opslaan en wie toegang heeft tot uw gegevens. Rijksoverheid

Fidelity Life sluit aan met AVG Bepalingen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese privacywet. Deze wet sluit beter aan op het digitale tijdperk waarin we leven. De wet geeft u meer rechten en organisaties meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw (digitale) persoonsgegevens om te gaan. En u daarover goed te informeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het recht dat u heeft op bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens.

Contact forms

Fidelity Life gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verwerkt en de gegevensverwerking is op een passende manier beveiligd.

De persoonsgegevens worden alleen voor premie – en risico bepalende doeleinden verzameld. En vervolgens alleen verder verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.