Overlijdensrisico ORV

 

 

Bij een hypotheek wordt naar Overlijdensrisicoverzekering gevraagd

Bij een overlijdensrisicoverzekering wordt er een bepaald bedrag uitgekeerd wanneer iemand voor een bepaalde datum overlijdt. Het bedrag is dan dus bestemd voor de nabestaanden van de persoon in kwestie. Met het oog op het betalen van een hypotheek, huur of andere onkosten is dit een bepaalde vorm van indekking. Hiermee willen banken hun risico zoveel mogelijk verkleinen. 

 

Een overlijdensrisicoverzekering van Fidelity Life wordt bij ons dan ook vaak afgesloten met het oog op de toekomst. Zeker wanneer er één duidelijke kostwinner is, betreft het een financiële veiligheidsmaatregel. Men voorkomt zo dat er financiële problemen ontstaan voor de nabestaanden.

Wat zou er precies gebeuren als de kostwinnaar komt te overlijden. Hoe hoog is jullie nabestaandenpensioen? Is het inkomen of spaargeld van de achterblijvende partner voldoende om in het huis te kunnen blijven betalen?

 

Het is niet leuk om eraan over te denken maar wat gebeurt er als je overlijdt. Maak kennis en luister wat een deskundige officier ervan weet.

Marlies Feytens | Consumentenbond.nl

Is een Overlijdensrisicoverzekering voor ons Gezin wel Nuttig?

 

Als er kinderen zijn, dan moet de achterblijvende ouder misschien minder gaan werken of de kosten voor kinderopvang gaan omhoog. Met een overlijdensrisicoverzekering dek je het financiële risico van overlijden af gedurende de looptijd van de polis. Overlijd je vóór de einddatum van de verzekering, dan zorgt Fidelity Life dat de uitkering aan de nabestaanden voltooid wordt.

 

Nadere voordelen overlijdensrisicoverzekering
Er zijn enkele duidelijke voordelen verbonden aan het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. De mensen die er uiteindelijk voor kiezen om voor een verzekering bij Fidelity LIFE te gaan, geven aan dat ze dit vooral doen met het oog op:

  • Financiële zekerheid: Zoals gezegd is financiële zekerheid een belangrijke reden dat veel mensen een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Bij het wegvallen van de kostwinner in een gezin, zouden er grote financiële problemen kunnen ontstaan. Dek uzelf hier tegen in door te kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering bij Fidelity Life. Zaken als studies en een hypotheek kunnen dan gewoon worden doorbetaald.
  • Mentale rust: Veel mensen maken zich zorgen wat er met het gezin gebeurt wanneer de persoon zelf onverwachts zou te komen overlijden. De zorgen kunnen zwaar op iemand wegen. Neem dit gevoel weg door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. U creëert dan mentale rust, doordat u zeker weet dat uw nabestaanden goed terecht komen. Met behulp van Fidelity Life bereikt u dit binnen een handomdraai.

Fidelity ORV-verzekering Varianten

 

Kapitaal uitkering bij leven is het meest gekozen levensverzekering. De eind datum van uw dekking en de te ontvangen uitkering mag u met ons zelf afstemmen of bepalen.

Daarnaast kan men ook kiezen voor Kapitaaluitkering bij overlijden, voor meer informatie over de diverse varianten hierover klik de onderstaande link ‘Overlijdensrisicoverzekering’.

 

 

 

Maak kennis met Fidelity Life, wij presenteren u een wereld aan alternatieven.

U kunt het beste informatie vragen via Aanvraag Levensverzekering